Ing. Vladimír Plodek

   především milovník lodí a všeho dění na vodě...

   kapitán třídy C bez omezení nosnosti plavidla a výkonu motoru

   osvědčení k vedení plavidla pro přepravu cestujících

   vůdce malého plavidla I, C, M, S20   

   držitel profesní plavecké knížky  

   pověření Státní plavební správy k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla 

   více než 10 let zkušeností a řízením lodí pro přepravu cestujících v zámeckém parku Lednice

   hlavní instruktor pro práci na vodě pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

   vystudovaný zdravotnický záchranář 

Výcvik je prováděn na naší vlastní lodi Lakeman 540.